MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE

 

Do której parafii należy się udać w sprawie planowanego ślubu?

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii zamieszkania jednego z nich.

 

Uwaga: parafią zamieszkania jest parafia faktycznego pobytu od co najmniej 3 miesięcy i nie jest uzależniona od miejsca zameldowania.

 

Jeżeli mieszkają na terenie różnych parafii, wybierają jedną z nich, w której będzie miało miejsce przygotowanie i ślub.

 

 Istnieje także możliwość, aby sam ślub odbył się w innej parafii (niezwiązanej z miejscem zamieszkania żadnego z narzeczonych). Wówczas na koniec przygotowania ksiądz wypisze dokument – tzw. „Licencję na zawarcie małżeństwa w innej parafii”, którą narzeczeni przekazują do właściwej parafii. Trzeba tylko na I-szej rozmowie kanonicznej podać tytuł i adres tej parafii.

 

Uwaga: Ta forma jest szczególnie korzystna dla narzeczonych, mieszkających poza Polską, a chcących zawrzeć małżeństwo w rodzinnej parafii.

 

Jeśli narzeczeni chcą odbyć przygotowanie do małżeństwa w innej parafii niż parafie ich zamieszkania, to konieczna jest pisemna zgoda proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.

 

 

 

 Kiedy należy się zgłosić do kancelarii parafialnej?

 

 Wymagane są dwa spotkania przedślubne w kancelarii parafialnej (tzw. rozmowy kanoniczne) w których uczestniczą oboje narzeczeni.

 

Pierwsza rozmowa – przynajmniej 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu.

 

Czas drugiego spotkania narzeczeni ustalają z księdzem w czasie pierwszej rozmowy.

 

Datę i godzinę ślubu można ustalić wcześniej. Tu wystarczy obecność jednego z narzeczonych.

 

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa?

 

Na pierwszej rozmowie przygotowującej do sakramentu małżeństwa, narzeczeni przedstawiają w kancelarii parafialnej:

 

  1. Dowody tożsamości obojga narzeczonych.
  2. Odpis aktu chrztu (metryka chrztu) - dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii niż ta, do której się zgłaszają. Odpis ten należy pobrać z parafii chrztu bezpośrednio przed planowaną I-szą rozmową kanoniczną.
  3. Jeśli w odpisie chrztu nie było adnotacji o bierzmowaniu, należy dostarczyć także świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (z parafii, w której ta osoba była bierzmowania).
  4. Jeżeli narzeczeni zgłaszają się do parafii innej niż ich własne parafie (czyli te w których mieszkają aktualnie), pisemna zgoda proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.
  5. Świadectwa ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej (tzw. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI).
  6. Świadectwa z ostatniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – ocena z religii.
  7. W przypadku osób po ślubie cywilnym – akt zawarcia ślubu cywilnego.
  8. W przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka.
  9. Zaświadczenie z(w 3 egz.) o braku przeszkód do małżeństwa wg prawa cywilnego – można donieść na drugą rozmowę w kancelarii.

 

 

Na drugą rozmowę przedślubną narzeczeni są zobowiązani dostarczyć:

 

  1. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich (informujące o braku przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa)
  2. Potwierdzenie uczestniczenia w:
   • dniu skupienia dla narzeczonych
   • trzech spotkaniach w poradni rodzinnej
   • dwóch spowiedziach dla narzeczonych (zachęcamy, aby przygotowując się do ślubu, odbyć spowiedź z całego życia)

 

 

 O czym jeszcze warto pamiętać?

 

 Szczegółowe informacje związane z liturgią sakramentu narzeczeni uzgadniają z kapłanem w czasie spotkań w kancelarii, a dotyczące oprawy liturgii i przygotowania kościoła również osobiście z Panem Organistą i Panem Kościelnym oraz Siostrą w sprawie dekoracji świątyni na ślub.

 

Jeśli w liturgii udzielenia sakramentu małżeństwa ma uczestniczyć kapłan spoza naszej parafii, to narzeczeni proszeni są o odpowiednio wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie księdza w kancelarii parafialnej. 

 

 

 

 Co zrobić jeśli narzeczeni nie mają Kursu przedmałżeńskiego?

 

 Ponieważ zdarza się, że narzeczeni (lub jedno z narzeczonych) zgłaszając się celem zawarcia sakramentu małżeństwa nie odbyli jeszcze "Katechizacji Przedmałżeńskiej" - informujemy, że istnieje możliwość odbycia takiej katechizacji w Domu Rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem, oraz w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim. Katecheza przedmałżeńska jest tam realizowana w trzydniowych blokach-od piątku wieczorem do niedzieli. Stosowne informacje można uzyskać na stronach internetowych wspomnianych Ośrodków.