Ognisko Misyjne

 
Misjonarzem może być każdy, kto kocha Chrystusa i pragnie pomagać innym. Taką postawę reprezentują dzieci z ogniska misyjnego działającego w naszej parafii. Do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) należą uczniowie ze szkoły podstawowej z Nawojowej i Frycowej. Młodzi misjonarze zobowiązują się do codziennej modlitwy w intencji misji, dawania przykładu dobrego życia i drobnych ofiar. Poświęcają swój czas dla tych, których nigdy nie spotkali i nie spotkają.

Podczas spotkań, które odbywają się raz w tygodniu (w razie potrzeby częściej) poznają zwyczaje, kulturę i problemy kolegów z innych kontynentów oraz osoby będące wzorem miłości, dobroci i świętości. Zasadniczą częścią spotkań Ogniska Misyjnego jest przygotowanie do kolędowania misyjnego.

W programie spotkań:

   POGŁĘBIENIE WIEDZY O MISJACH I MISJONARZACH

         MODLITWA

               FILMY

                      OAZY

                            KONKURSY

                                  OGNISKA

 

Opiekunami grup misyjnych dzieci są s. Damiana Bugno i p. Bożena Lelito.

Spotkania w Nawojowej odbywają się w środy o godz. 16.00 a we Frycowej w szkole do uzgodnienia z p. Bożenką.

 

Zapraszamy na diecezjalną stronę - Misje Diecezji Tarnowskiej