BIERZMOWANIE

 

Formacja do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania...

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania ma charakter trzyletni i odbywa się na 3 płaszczyznach:

  • płaszczyzna intelektualna - to katechizacja szkolna
  • płaszczyzna liturgiczna - to celebracje liturgiczne odbywające się u nas w kościele parafialnym i w kaplicach, na które składają się: spowiedź sakramentalna, nabożeństwo eucharystyczne, nauka formacyjna
  • płaszczyzna duszpasterska - to spotkania formacyjne w małych grupach, łączące się z aktywnym zaangażowaniem w życie liturgiczne parafii

Integralną częścią przygotowania jest aktywny udział nie tylko we Mszy świętej, co wynika wprost z 3 przykazania Dekalogu, ale również w nabożeństwach okresowych, do których należą: rekolekcje szkolne i parafialne, nabożeństwa różańcowe i majowe, Roraty, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Śledzenie tego uczestnictwa ułatwia specjalny "Indeks Kandydata do Bierzmowania".

 

UWAGA!

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza i według wskazań KEP odbywają się w parafii, niezależnie od tego, gdzie dany uczeń odbywa naukę szkolną (tzn. czy gimnazjum, do którego uczęszcza jest na terenie jego parafii czy też poza parafią). Aby przygotowanie mogło się odbywać z ważnych powodów poza macierzystą parafią - potrzebna jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza i skierowanie kandydata na przygotowanie do innej parafii. Po taką pisemną zgodę zgłasza się na początku roku szkolnego w klasie pierwszej gimnazjum kandydat wraz ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami.

 

W obecnym roku szkolnym spotkania liturgiczne (celebracje połączone ze spowiedzią) odbywają się według następującego porządku:

1) Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum - odbywają spotkania formacyjne w małych grupach (z Animatorem) oraz liturgiczne spotkania okolicznościowe raz w miesiącu w poszczególnych kaplicach:

  • w Nawojowej w czwartek przed pierwszym piątkiem (godz.17:00, a w miesiącach X-III o 16:00) - rozpoczęcie spowiedzią świętą, a następnie Msza święta z kazaniem formacyjnym
  • w Czaczowie - w środę przed pierwszym piątkiem (godz.18:30, a w miesiącach X-III o 17:30) - rozpoczęcie spowiedzią świętą, a następnie Msza święta z kazaniem
  • we Frycowej - w czwartek przed pierwszym piątkiem (godz.18:30, a w miesiącach X-III o 17:30) - rozpoczęcie spowiedzią świętą, a następnie Msza święta z kazaniem
  • w Złotnem - w pierwszy piątek miesiąca (godz.18:30, a w miesiącach X-III o 17:30) - rozpoczęcie spowiedzią świętą, a następnie Msza święta z kazaniem

2) Uczniowie klas trzecich gimnazjum (dotyczy wszystkich uczniów gimnazjum z naszej parafii, niezależnie od tego, gdzie odbywają naukę szkolną - czy na terenie parafii, czy też poza parafią) swoje spotkania formacyjne mają w środę przed pierwszym piątkiem - rozpoczęcie spowiedzią od 17:00 (a w miesiącach X-III o 16:00) a następnie Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza święta z konferencją.

3) Ponadto uczniowie klas drugich gimnazjalnych - formację intelektualną kończą egzaminem przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.

4) Uczniowie wszystkich klas gimnazjum rejonu całej parafii uczestniczą ponadto obowiązkowo w spotkaniach formacyjnych, które się odbywają w małych grupach - raz w miesiącu - pod kierunkiem animatorów (kapłani, katecheci) w ustalonych z prowadzącym spotkanie miejscu i czasie.

 

UWAGA!

W nawiasach podano orientacyjne godziny rozpoczęcia spotkań według czasu zimowego oraz letniego.

.