PIERWSZA SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

 

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej...

 


We wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej parafii trwa przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Przygotowaniem komunijnym w tym roku szkolnym i katechetycznym są objęte dzieci uczęszczające do klas drugich. Katecheci uczący dzieci koordynują proces formacyjny, w który są włączeni rodzice i opiekunowie tych dzieci. Bez tej współpracy nie jest możliwe skuteczne oddziaływanie i efektywność formacji.

Przygotowanie do tych sakramentów obejmuje zarówno przekazanie fundamentalnej wiedzy religijnej, niezbędnej do świadomego i godnego przystąpienia do Sakramentu Pokuty oraz pierwszego pełnego uczestniczenia w Eucharystii, jak i formację duchową i liturgiczną podczas okolicznościowych spotkań z udziałem dzieci i rodziców w kościele i kaplicach.

SPOTKANIA LITURGICZNO-FORMACYJNE z udziałem dzieci i ich opiekunów odbywają się w kościele w Nawojowej - raz w miesiącu - zasadniczo w ŚRODĘ PO PIERWSZYM PIĄTKU MIESIĄCA - w ramach wieczornej Mszy Świętej, którą poprzedza Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W bieżącym roku szkolnym i katechetycznym (2013/2014) uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się:

a) w Czaczowie dnia 11 maja 2014 roku o godz. 11:00 dla dzieci z Czaczowa i Barnowca uczęszczających do szkoły podstawowej w Czaczowie;

b) w Nawojowej dnia 25 maja 2014 roku o godz. 12:00 dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Nawojowej, Frycowej, Bączej i Homrzyskach

 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS TRZECICH BĘDZIE DLA WSZYSTKICH DZIECI W KOŚCIELE PARAFIALNYM W NAWOJOWEJ DNIA 18 MAJA 2014 ROKU NA MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 12:00.

 

*** Dzień wcześniej będzie dla tych dzieci liturgia Sakramentu Pokuty i Pojednania.